Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND Huyện Châu Đức
ATTP3. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với có sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các Đối tượng được quy định theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014
Đã có:  0 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm:
  • TTHC-An toan thuc phan va dinh duong 2889QD