Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND Huyện Châu Đức
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh

 

Thông tin 

Lĩnh vực thống kê: 

Đăng ký kinh doanh 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Thời hạn giải quyết: 

05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện: 

Cá nhân và Tổ chức 

Kết quả thực hiện: 

Thông báo được tiếp nhận 

Tình trạng áp dụng: 

Còn áp dụng 

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Buớc 1 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Buớc 2 

Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định 

Buớc 3 

Nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, ghi phiếu thu lệ phí và trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người đến nhận Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ Riêng buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00): tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bà Rịa thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

 

Điều kiện thực hiện 

Không có 

 

Thành phần hồ sơ 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu phụ lục III-3) 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

 

 

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Lệ phí 

100.000 đồng/lần đăng ký 

 

 

Căn cứ pháp lý 

Luật Doanh nghiệp 2005 

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 

Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 

Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Quyết định 41/2010/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu ban hành 

Đã có:  2 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm: Không có